April 17, 2024

នាយកដ្ឋានរាជកិច្ច

មាតិកា

របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍របស់ទីស្តីការគណ:រដ្ឋមន្រ្តី
សម្រាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ភោធវិមានឈ្នះឈ្នះ និងអបអរសាទរខួបលើកទី២០
នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាម ស៊ីវិលនៅកម្ពុជា

 

១- សៀវភៅរាជកិច្ច (Official Gazette) : ឆ្នាំ ១៩៩៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨

គឺជាការចងក្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល មានដូចជា ៖ ព្រះរាជក្រម ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ សេចក្តីសម្រេច សារាចរ ប្រកាស ដែលបានបោះពុម្ពជាសៀវភៅរាជកិច្ចមកដល់បច្ចុប្បន្ន ហើយអគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចគ្រាន់តែជាអ្នកផលិត និងធ្វើការចែកចាយផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះអគ្គនាយក ដ្ឋានរាជកិច្ចនឹងធ្វើការចែកចាយដោយឥតគិតថ្លៃជា Soft Copy ក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍របស់ទីស្តីការគណ: រដ្ឋមន្រ្តីសម្រាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ភោធវិមានឈ្នះឈ្នះ និងអបអរសាទរខួបលើកទី២០នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាម ស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដូចខាងក្រោម៖

 

-សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ១៩៩៨ -សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០០៩
-សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ១៩៩៩ -សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០១០
-សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០០០ -សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០១១
-សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០០១ -សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០១២
-សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០០២ -សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០១៣
-សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០០៣ -សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០១៤
-សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០០៤ -សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០១៥
-សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០០៥ -សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០១៦
-សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០០៦ -សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០១៧
-សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០០៧ -សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០១៨ (បោះពុម្ពមិនទាន់ចប់)
-សៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំ ២០០៨

សូមបញ្ជាក់ : អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចផ្សព្វផ្សាយតាម FaceBook Page របស់អគ្គនាយកដ្ឋាន រាជកិច្ច និងសេវាកុំព្យូទ័រ ដោយវាយជាអក្សរខ្មែរ << អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច និងសេវាកុំព្យូទ័រ >> 

 

២- សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់(Legal Compilation):​ ឆ្នាំ ១៩៩៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨

គឺជាការចងក្រងយកតែអត្ថបទច្បាប់សុទ្ធសាធ(ព្រះរាជក្រម)តាមឆ្នាំនីមួយៗចេញពីសៀវភៅរាជកិច្ច ដាក់តាំងចំនួន ០៥ក្បាល និង ចែកជូនដោយឥតគិតថ្លៃជា Soft Copy ក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍របស់ ទីស្តីការគណ:រដ្ឋមន្រ្តីសម្រាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ភោធវិមានឈ្នះឈ្នះ និងអបអរសាទរខួបលើកទី២០នៃការ បញ្ចប់សង្គ្រាម ស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដូចខាងក្រោម៖

-សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ១៩៩៨ -សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០០៩
-សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ១៩៩៩ -សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០១០
-សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០០០ -សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០១១
-សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០០១ -សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០១២
-សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០០២ -សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៣
-សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០០៣ -សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៤
-សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០០៤ -សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៥
-សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០០៥ -សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៦
-សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០០៦ -សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៧
-សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០០៧ -សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ២០១៨ (មិនទាន់ចប់)
-សៀវភៅកម្រងអត្ថបទច្បាប់ឆ្នាំ ២០០៨

 

៣- សៀវភៅកាលប្បវត្តិ (Chronology Compilation) : ឆ្នាំ ១៩៩៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨

គឺជាចងក្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិនានាតាមឆ្នាំនីមួយៗងាយស្រួលដល់អ្នកស្វែងរក (ឧទាហរណ៍ លេខសម្គាល់លិខិត ថ្ងៃខែឆ្នាំចេញ ខ្លឹមសារលិខិតចេញដោយស្ថាប័នណា និងយោងសៀវភៅរាជកិច្ចលេខ ប៉ុន្មាន )         ដាក់តាំងចំនួន ០៥ក្បាល និងចែកជូនដោយឥតគិតថ្លៃ ជា Soft Copy ក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ របស់ទីស្តីការគណ: រដ្ឋមន្រ្តីសម្រាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ភោធវិមានឈ្នះឈ្នះ និងអបអរសាទរខួបលើកទី២០នៃ ការបញ្ចប់សង្គ្រាម ស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដូចខាងក្រោម៖

 

-សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ១៩៩៨ -សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០០៩
-សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ១៩៩៩ -សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០១០
-សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០០០ -សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០១១
-សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០០១ -សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០១២
-សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០០២ -សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០១៣
-សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០០៣ -សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០១៤
-សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០០៤ -សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០១៥
-សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០០៥ -សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០១៦
-សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០០៦ -សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០១៧
-សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០០៧ -សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ២០១៨ (មិនទាន់ចប់)
-សៀវភៅកាលប្បវត្តិឆ្នាំ ២០០៨

 

៤- កម្រងស៊ីឌីរាជកិច្ច (Official Gazette CD Compilation): ឆ្នាំ ១៩៩៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨

គឺជាការចងក្រងចេញពីសៀវភៅរាជកិច្ច ប៉ុន្តែជា Soft Copy ដាក់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨ ដូចខាងក្រោម​៖

 

-កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ១៩៩៨ -កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០០៩
-កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ១៩៩៩ -កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០១០
-កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០០០ -កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០១១
-កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០០១ -កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០១២
-កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០០២ -កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០១៣
-កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០០៣ -កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០១៤
-កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០០៤ -កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០១៥
-កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០០៥ -កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០១៦
-កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០០៦ -កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០១៧
-កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០០៧ -កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០១៨ (មិនទាន់ចប់)
-កម្រង CD រាជកិច្ច ឆ្នាំ ២០០៨